Groepstraining

Persoonlijke Effectiviteit & Leiderschap

Paarden zijn vluchtdieren en om te overleven moeten ze op grote afstand kunnen aanvoelen of er gevaar dreigt en dat snel en effectief aan elkaar kunnen overbrengen. Hiertoe zetten zij al hun zintuigen in en communiceren ze met elkaar via lichaamstaal. Paarden zijn daardoor zeer sensitief en reageren sterk op non-verbale communicatie.

Tijdens de training met paarden maken we gebruik van dit gegeven. De paarden laten zien hoe het zit met onze communicatie, innerlijke stevigheid en vaardigheden om contact te maken. Door het ontbreken van sociaal wenselijk gedrag en de oordeelloze houding van het paard, ontstaat er meer bewustwording en zelfinzicht bij de deelnemers. Het paard schept een veilige context om gedrag te (h)erkennen en om het inzetten van ander gedrag te oefenen. Men krijgt in een korte tijd een helder beeld van eigen talenten en ontwikkelpunten.
Doordat we buiten werken met de paarden biedt de omgeving, de natuur en de elementen, een extra dimensie aan deze bijzondere leerervaring.

Workshop     workshop Baak